Powrót na górę strony

ADMINISTRATOR ORSIP 2.0

Administratorem Geoportalu ORSIP 2.0 jest Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach (WODGiK w Katowicach) działający na podstawie Statutu nadanego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego oraz przepisów prawa m.in.: ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy o samorządzie województwa, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych.

Jednostka wykonuje zadania z dziedzin geodezji, kartografii oraz infrastruktury informacji przestrzennej, w tym:

  • - prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • - udostępnianie materiałów i danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • - prowadzenie i aktualizację baz danych przestrzennych, w tym bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10000 – 1:100000 (BDOT10k),
  • - prowadzenie infrastruktury informacji przestrzennej dla potrzeb województwa śląskiego.