Aplikacje

Wyszukiwanie działek

Wyszukiwanie działek

Aplikacja działa w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Umożliwia ona lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków. Dodatkowo...

Mapa jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem województwa

Mapa jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem województwa

Aplikacja umożliwia proste przeglądanie i wyszukiwanie jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Województwa Śląskiego. Jednostki pogrupowano w kilku kategoriach: kultura, oświata, spółki, zdrowie, inne.

Mapa Jednostek Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego

Mapa Jednostek Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego

Aplikacja umożliwia proste przeglądanie i wyszukiwanie wraz z danymi kontaktowymi jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego w kategorii zdrowie.

Rozmieszczenie gatunków fauny, roślin naczyniowych oraz mszaków województwa śląskiego

Rozmieszczenie gatunków fauny, roślin naczyniowych oraz mszaków województwa śląskiego

Aplikacja przedstawia rozmieszczenie gatunków fauny, roślin naczyniowych oraz mszaków województwa śląskiego. Dane przyrodniczo wrażliwe zgeneralizowano do obszaru gminy, na terenie której dokonano obserwacji. Aplikacja została stworzona na potrzeby Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Zasób pozyskano w ramach projektu...

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

W aplikacji prezentowany jest przebieg oraz węzły i studnie Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej. Dodatkowo aplikacja umożliwia wyszukiwanie działek (w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez GUGiK) oraz przeglądanie geometrii i numerów działek (w oparciu o usługę Krajowa Integracja Ewidencji...

Wyniki Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego WŚL

Wyniki Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego WŚL

Aplikacja przedstawia wyniki Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Narzędzia aplikacji pozwalają na filtrowanie zadań ze względu na pulę wojewódzką i 7 puli podregionalnych.

Najlepsza Przestrzeń Publiczna WŚL

Najlepsza Przestrzeń Publiczna WŚL

Aplikacja prezentuje najlepsze projekty konkursowe zrealizowane na terenie Województwa Śląskiego pod patronatem Marszałka "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego". Celem konkursu jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego...

Lokalizacja obiektów użyteczności publicznej (POI)

Lokalizacja obiektów użyteczności publicznej (POI)

Aplikacja umożliwia proste przeglądanie i wyszukiwanie wraz z danymi kontaktowymi obiektów z zakresu: administracji publicznej; służb ochrony ludności; oświaty i nauki; służby zdrowia i opieki medycznej; kultury, sportu i rekreacji; zamieszkania zbiorowego; transportu; obiektów sakralnych i obiektów związanych z gospodarką leśną na...

Mapy i granice historyczne województwa śląskiego

Mapy i granice historyczne województwa śląskiego

Aplikacja pozwala na śledzenie zmian w zagospodarowaniu terenu od roku 1883 do dzisiaj. Prezentuje mapy archiwalne z zespołu 554 Zbioru kartograficznego Archiwum Państwowego w Katowicach, obejmujące swym zasięgiem teren województwa śląskiego i województw znajdujących się kiedyś na terenie obecnego województwa śląskiego. Prezentowane...

Mapa zagrożenia powodziowego województwa śląskiego

Mapa zagrożenia powodziowego województwa śląskiego

Aplikacja umożliwia przegląd danych dotyczących zagrożenia powodziowego w oparciu o usługę WMS udostępnianą przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dodatkowo aplikacja umożliwia wyszukiwanie działek (w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez GUGiK), przeglądanie geometrii i numerów...

Dane geostatystyczne województwa śląskiego

Dane geostatystyczne województwa śląskiego

Aplikacja zbudowana jest z trzech modułów tematycznych: Dane demograficzne - dotyczące gęstości zaludnienia (2020r.), zmiany liczby ludności w latach 2000-2020, odsetek ludności poprodukcyjnej (2020r.) oraz dzieci w wieku przedszkolnym (2020r.); Dane ekonomiczne - dotyczące stopy bezrobocia (2020r.), przeciętnego wynagrodzenie (2020r.),...

Obszar ograniczonego użytkowania i bezpieczeństwo wokół lotniska Katowice Airport

Obszar ograniczonego użytkowania i bezpieczeństwo wokół lotniska Katowice Airport

Aplikacja przedstawia powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy i obiektów naturalnych, obszary z ograniczeniami dotyczącymi hodowli ptaków, Obszar Ograniczonego Użytkowania, strefy użytkowania bezzałogowych statków powietrznych (UAV) dla Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach.

Szlak Przyrody Województwa Śląskiego

Szlak Przyrody Województwa Śląskiego

Aplikacja poświęcona miejscom o wyjątkowych walorach przyrodniczych i obszarom stanowiącym dziedzictwo przyrody ożywionej i nieożywionej naszego regionu. Szlak Przyrody liczy ponad 50 obiektów rozrzuconych na terenie całego województwa śląskiego, pomiędzy którymi turysta przemieszcza się w wybrany przez siebie sposób, samodzielnie...

Zdarzenia drogowe on-line

Zdarzenia drogowe on-line

Aplikacja prezentująca bieżące zdarzenia drogowe na obszarze WSL wraz z informacją o utrudnieniach i czasie ich trwania. Dane o zdarzeniach drogowych aktualizowane na bieżąco. Źródłem danych o zdarzeniach drogowych jest KWP w Katowicach.

Rejony dzielnicowych

Rejony dzielnicowych

Aplikacja prezentująca rejony dzielnicowych na obszarze województwa śląskiego. Umożliwia wyszukanie lokalizacji adresu i wyświetlenie informacji o rejonie. Źródłem danych o zdarzeniach drogowych jest KWP w Katowicach.

Historia zdarzeń drogowych i miejsc szczególnie niebezpiecznych

Historia zdarzeń drogowych i miejsc szczególnie niebezpiecznych

Aplikacja prezentująca historię zdarzeń drogowych i miejsc szczególnie niebezpieczne na obszarze województwa śląskiego. Umożliwia wyszukiwanie, filtrowanie, generowanie statystyk i wykresów. Dane o zdarzeniach drogowych i rejonach dzielnicowych aktualizowane są codziennie, natomiast dane o zdarzeniach historycznych aktualizowane są raz...

Fortyfikacje województwa śląskiego

Fortyfikacje województwa śląskiego

Aplikacja przedstawia 1689 obiektów fortyfikacyjnych zlokalizowane na terenie województwa śląskiego, prezentowanych na tle granic historycznych z lat 1922-1938, 1938-1939, 1945-1950, 195-1975, 1975-1988, 1999-2001, 2002-2016. Dane obiektów fortyfikacyjnych pozyskano ze Stowarzyszenia Na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium".

Obwody łowieckie w województwie śląskim (2012)

Obwody łowieckie w województwie śląskim (2012)

Aplikacja przedstawia podział województwa śląskiego na obwody łowieckie zgodnie z Uchwałą nr IV/30/9/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie.

Żywiecki Park Krajobrazowy

Żywiecki Park Krajobrazowy

Aplikacja opracowana we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych WŚL. Aplikacja ma na celu popularyzację walorów przyrodniczych i krajobrazowych parku, wybrane miejsca, szczyty, hale i obiekty, które warto odwiedzić. Ponadto aplikacja obejmuje propozycje trzech wycieczek pieszych przez najciekawsze fragmenty parku i trzech tras...

Sprzedaż Nieruchomości - oferta 3

Sprzedaż Nieruchomości - oferta 3

Aplikacja umożliwia proste przeglądanie oferty sprzedażowej nieruchomości będącej własnością Województwa Śląskiego. Ogłoszenie dotyczy przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Województwa Śląskiego położonej w Katowicach przy ul. Alfreda 3A.

OPI-TPP

OPI-TPP

Aplikacja umożliwia przeglądanie danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych, jakie były prezentowane w Ogólnodostępnej Platformie Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" (OPI-TPP). Dodatkowo aplikacja umożliwia wyszukiwanie adresów oraz działek ewidencyjnych. W aplikacji dodano usługę WMS: Krajowa Integracja Ewidencji...

Otwarte dane

Otwarte dane publiczne to dane instytucji, urzędów, z których każdy może korzystać. Na bazie otwartych danych publicznych powstaje coraz więcej nowoczesnych produktów i usług. Skorzystaj z otwartych danych udostępnianych przez WODGiK:

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k)

Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k) to baza danych przestrzennych o dokładności odpowiadającej mapom topograficznym w skali 1:10 000, zawierająca informacje o lokalizacji przestrzennej oraz charakterystykę obiektów topograficznych.


Punkty użyteczności publicznej (POI)

W POI prezentujemy obiekty z obszaru Województwa Śląskiego z wielu kategorii tematycznych: administracji publicznej; służb ochrony ludności; oświaty i nauki; służby zdrowia i opieki medycznej; kultury, sportu i rekreacji; zamieszkania zbiorowego; transportu; handlowe i usługowe oraz obiekty sakralnie i obiekty związane z gospodarką leśną.


POI

Ortofotomapa 2017/2018

Ortofotomapa z roku 2017/2018 dla obszaru subregionu południowego województwa śląskiego opracowana w ramach projektu pn.: "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego". Ortofotomapa dostępna w formacie GeoTIFF rozdzielczości 0.05, 0.10, lub 0.25 m w kroju arkusza w skali 1:2500 lub 1:5000.


Usługi

Usługi inne

Skorzystaj z zasobów pochodzących z różnych poziomów organów administracji publicznych oraz od podmiotów świadczących usługi sieciowe.

Czytaj więcej

Aktualności

Przetarg na sprzedaż własności Województwa Śląskiego

Przetarg na sprzedaż własności Województwa Śląskiego

Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją dotyczącą oferty sprzedaży ogłoszoną przez Zarząd Województwa Śląskiego. Oferta dotyczy...

Czytaj więcej


Aplikacja mobilna na smartfony Żywiecki Park Krajobrazowy

Aplikacja mobilna na smartfony Żywiecki Park Krajobrazowy

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatną aplikacją przyrodniczo-turystyczną pn. Żywiecki Park Krajobrazowy opracowaną we współpracy z...

Czytaj więcej


Zagrożenie powodziowe

Zagrożenie powodziowe

Sprawdź czy mieszkasz w strefie zagrożenia powodziami i wykorzystaj naszą nową aplikację "

Czytaj więcej


Rok ORSIP

Rok ORSIP

Właśnie mija rok odkąd ORSiP funkcjonuje w strukturach WODGiK w Katowicach. W geoportalu Województwa Śląskiego znajdziecie dane z dziedziny...

Czytaj więcej


Przejdź do aktualności

Projekty


Podbeskidzki Portal Informacji Przestrzennej

"Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Czytaj więcej

O Geoportalu

Założenia i cele projektu ORSIP 2.0

ORSIP 2.0 to nowa odsłona Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego, który umożliwia dostęp do danych przestrzennych w postaci interaktywnych map i związanych z nimi usług ...

Czytaj więcej

Dane w Geoportalu
ORSIP 2.0

Geoportal ORSIP 2.0 umożliwia skorzystanie w poszczególnych zakładkach tematycznych z Aplikacji Mapowych realizowanych przez Pracownię Infrastruktury Informacji Przestrzennej WODGIK ...

Czytaj więcej

Administrator
ORSIP 2.0

Administratorem Geoportalu ORSIP 2.0 jest Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach (WODGiK w Katowicach) działający na podstawie Statutu nadanego uchwałą ...

Czytaj więcej

Kontakt

Informacje kontaktowe

Kontakt w sprawach Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego

Telefon: (32) 60 19 808
mgr inż. Beata Płaczek: portaladmin@wodgik.katowice.pl

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach

ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice
Telefon: (32) 20 91 966
Dziękujemy za wiadomość. Odpowiemy najszybciej jak to możliwe.
Wystąpił błąd. Spróbuj później.