Aplikacje

Lokalizacja obiektów użyteczności publicznej (POI)

Lokalizacja obiektów użyteczności publicznej (POI)

Aplikacja umożliwia proste przeglądanie i wyszukiwanie wraz z danymi kontaktowymi obiektów z zakresu: administracji publicznej; służb ochrony ludności; oświaty i nauki; służby zdrowia i opieki medycznej; kultury, sportu i rekreacji; zamieszkania zbiorowego; transportu; obiektów sakralnych... czytaj więcej

Mapa jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem województwa

Mapa jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem województwa

Aplikacja umożliwia proste przeglądanie i wyszukiwanie jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Województwa Śląskiego. Jednostki pogrupowano w kilku kategoriach: kultura, oświata, spółki, zdrowie, inne.

Wyniki Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego WŚL

Wyniki Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego WŚL

Aplikacja przedstawia wyniki Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Narzędzia aplikacji pozwalają na filtrowanie zadań ze względu na pulę wojewódzką i 7 puli podregionalnych.

Mapa Jednostek Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego

Mapa Jednostek Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego

Aplikacja umożliwia proste przeglądanie i wyszukiwanie wraz z danymi kontaktowymi jednostek organizacyjnych Województwa Śląskiego w kategorii zdrowie.

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

W aplikacji prezentowany jest przebieg oraz węzły i studnie Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej. Dodatkowo aplikacja umożliwia wyszukiwanie działek (w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez GUGiK) oraz przeglądanie geometrii i numerów działek... czytaj więcej

Najlepsza Przestrzeń Publiczna WŚL

Najlepsza Przestrzeń Publiczna WŚL

Aplikacja prezentuje najlepsze projekty konkursowe zrealizowane na terenie Województwa Śląskiego pod patronatem Marszałka "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego". Celem konkursu jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska... czytaj więcej

Mapa zagrożenia powodziowego województwa śląskiego

Mapa zagrożenia powodziowego województwa śląskiego

Aplikacja umożliwia przegląd danych dotyczących zagrożenia powodziowego w oparciu o usługę WMS udostępnianą przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dodatkowo aplikacja umożliwia wyszukiwanie działek (w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą... czytaj więcej

Rozmieszczenie gatunków fauny, roślin naczyniowych oraz mszaków województwa śląskiego

Rozmieszczenie gatunków fauny, roślin naczyniowych oraz mszaków województwa śląskiego

Aplikacja przedstawia rozmieszczenie gatunków fauny, roślin naczyniowych oraz mszaków województwa śląskiego. Dane przyrodniczo wrażliwe zgeneralizowano do obszaru gminy, na terenie której dokonano obserwacji. Aplikacja została stworzona na potrzeby Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego... czytaj więcej

Wyszukiwanie działek

Wyszukiwanie działek

Aplikacja działa w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Umożliwia ona lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w... czytaj więcej

Mapy i granice historyczne województwa śląskiego

Mapy i granice historyczne województwa śląskiego

Aplikacja pozwala na śledzenie zmian w zagospodarowaniu terenu od roku 1883 do dzisiaj. Prezentuje mapy archiwalne z zespołu 554 Zbioru kartograficznego Archiwum Państwowego w Katowicach, obejmujące swym zasięgiem teren województwa śląskiego i województw znajdujących się kiedyś na... czytaj więcej

Dane geostatystyczne województwa śląskiego

Dane geostatystyczne województwa śląskiego

Aplikacja zbudowana jest z trzech modułów tematycznych: Dane demograficzne - dotyczące gęstości zaludnienia (2020r.), zmiany liczby ludności w latach 2000-2020, odsetek ludności poprodukcyjnej (2020r.) oraz dzieci w wieku przedszkolnym (2020r.); Dane ekonomiczne - dotyczące stopy bezrobocia... czytaj więcej

Obszar ograniczonego użytkowania i bezpieczeństwo wokół lotniska Katowice Airport

Obszar ograniczonego użytkowania i bezpieczeństwo wokół lotniska Katowice Airport

Aplikacja przedstawia powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy i obiektów naturalnych, obszary z ograniczeniami dotyczącymi hodowli ptaków, Obszar Ograniczonego Użytkowania, strefy użytkowania bezzałogowych statków powietrznych (UAV) dla Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w... czytaj więcej

Szlak Przyrody Województwa Śląskiego

Szlak Przyrody Województwa Śląskiego

Aplikacja poświęcona miejscom o wyjątkowych walorach przyrodniczych i obszarom stanowiącym dziedzictwo przyrody ożywionej i nieożywionej naszego regionu. Szlak Przyrody liczy ponad 50 obiektów rozrzuconych na terenie całego województwa śląskiego, pomiędzy którymi turysta przemieszcza... czytaj więcej

Zdarzenia drogowe on-line

Zdarzenia drogowe on-line

Aplikacja prezentująca bieżące zdarzenia drogowe na obszarze WSL wraz z informacją o utrudnieniach i czasie ich trwania. Dane o zdarzeniach drogowych aktualizowane na bieżąco. Źródłem danych o zdarzeniach drogowych jest KWP w Katowicach.

Rejony dzielnicowych

Rejony dzielnicowych

Aplikacja prezentująca rejony dzielnicowych na obszarze województwa śląskiego. Umożliwia wyszukanie lokalizacji adresu i wyświetlenie informacji o rejonie. Źródłem danych o zdarzeniach drogowych jest KWP w Katowicach.

Historia zdarzeń drogowych i miejsc szczególnie niebezpiecznych

Historia zdarzeń drogowych i miejsc szczególnie niebezpiecznych

Aplikacja prezentująca historię zdarzeń drogowych i miejsc szczególnie niebezpieczne na obszarze województwa śląskiego. Umożliwia wyszukiwanie, filtrowanie, generowanie statystyk i wykresów. Dane o zdarzeniach drogowych i rejonach dzielnicowych aktualizowane są codziennie, natomiast dane o... czytaj więcej

Fortyfikacje województwa śląskiego

Fortyfikacje województwa śląskiego

Aplikacja przedstawia 1689 obiektów fortyfikacyjnych zlokalizowane na terenie województwa śląskiego, prezentowanych na tle granic historycznych z lat 1922-1938, 1938-1939, 1945-1950, 195-1975, 1975-1988, 1999-2001, 2002-2016. Dane obiektów fortyfikacyjnych pozyskano ze Stowarzyszenia Na Rzecz... czytaj więcej

Obwody łowieckie w województwie śląskim (2012)

Obwody łowieckie w województwie śląskim (2012)

Aplikacja przedstawia podział województwa śląskiego na obwody łowieckie zgodnie z Uchwałą nr IV/30/9/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie.

Żywiecki Park Krajobrazowy

Żywiecki Park Krajobrazowy

Aplikacja opracowana we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych WŚL. Aplikacja ma na celu popularyzację walorów przyrodniczych i krajobrazowych parku, wybrane miejsca, szczyty, hale i obiekty, które warto odwiedzić. Ponadto aplikacja obejmuje propozycje trzech wycieczek pieszych przez... czytaj więcej

Sprzedaż Nieruchomości - oferta 3

Sprzedaż Nieruchomości - oferta 3

Aplikacja umożliwia proste przeglądanie oferty sprzedażowej nieruchomości będącej własnością Województwa Śląskiego. Ogłoszenie dotyczy przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Województwa Śląskiego... czytaj więcej

OPI-TPP

OPI-TPP

Aplikacja umożliwia przeglądanie danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych, jakie były prezentowane w Ogólnodostępnej Platformie Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" (OPI-TPP). Dodatkowo aplikacja umożliwia wyszukiwanie adresów oraz działek ewidencyjnych. W aplikacji... czytaj więcej